Mytí výloh

čištění jakkoliv velkých ploch výloh je možné zajistit do druhého dne