Odstranění graffiti

vhodné je opatřit fasádu speciální antigraffitovou impregnací